W roku 2000 powstał przy naszej Fundacji Komitet Rewaloryzacji Symbolicznej Mogiły dr Janusza Korczaka. Pomnik wykonany został przed dwudziestu laty ze sztucznej żywicy imitującej brąz. Niestety okazało się, że jest to tworzywo łatwopalne. Na skutek stawianych przez odwiedzających płonących zniczy, pomnik kilkakrotnie został nadpalony. Był to ostatni moment na podjęcie decyzji o rekonstrukcji istniejącej kompozycji i na jej podstawie wykonanie kopii w brązie. Dzięki staraniom naszego wielkiego przyjaciela Pana Rafaela Sharfa z Londynu nawiązaliśmy kontakt z Panią Sandrą Joseph, która postanowiła przekazać na ten cel potrzebną sumę 75.000 zł. Komitet Rewaloryzacji Symbolicznej Mogiły dr Janusza Korczaka dziękuje także wszystkim pozostałym darczyńcom za pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia.

Symboliczny grób
Janusza Korczaka (72)