W dniu 1 września 1999 roku na terenie zabytkowego Cmentarza Żydowskiego z inicjatywy dyrektora Cmentarza Bolesława Szenicera i działaczy społecznych powstał Komitet Odbudowy Synagogi i Domu Przedpogrzebowego oraz Biura Cmentarza Żydowskiego, którego celem jest odbudowa tych budynków, zniszczonych przez hitlerowców 15 maja 1943 roku w przedostatnim dniu likwidacji Powstania w Getcie Warszawskim.

Budynki te zostały zbudowane w 1877 roku według projektu znanego architekta Adolfa Schimmelpfenniga i stanowiły integralną część Cmentarza. Centralnie umieszczona była Synagoga, w której znajdował się na piętrze babiniec. Dwa parterowe skrzydła obiektu to Domy Przedpogrzebowe. Po lewej stronie dla zmarłych mężczyzn, a po prawej dla kobiet. Piętro budynku zamieszkiwał rabin z rodziną. Fronton Domu Modlitwy zdobił kolisty witraż wraz z umieszczoną na szczycie okazałą tablicą z przykazaniami, budynek o wyjątkowej urodzie był przykładem późno klasycystycznego stylu w architekturze Warszawy.

Do chwili obecnej ze zgromadzonych środków finansowych odkopano fundamenty i zabezpieczono przedmioty tam znalezione, które obecnie są eksponowane na zorganizowanej wystawie.

Na podstawie zachowanych nielicznych fotografii obiektów, pan Włodzimierz Fruczek, znany twórca,  wykonał makietę architektoniczną w skali 1:50.
 

Makieta, widok od strony ulicy Okopowej
kliknij, aby powiększyć
Oryginalne zdjęcie, widok od strony cmentarza
kliknij, aby powiększyć
Odkopane fundamenty po przeprowadzonych pracach archeologicznych w 1999 roku  - kliknij, aby powiększyć

 
Niestety, ze względu na brak zgody na odbudowę ze strony Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie (obecnego administratora cmentarza), Komitet nasz został zmuszony do zawieszenia swojej działalności...