Grób doktora Ludwika
Zamenhofa (10)

 

Cmentarz Żydowski w Warszawie (zobacz plan) przy ul. Okopowej (dawniej Gęsia) - założony w 1799 roku - jest jednym z największych cmentarzy żydowskich w świecie. Stanowi on materialny i duchowy pomnik społeczności żydowskiej w Polsce wymordowanej przez hitlerowców w latach okupacji. Zajmuje ponad 33 ha. Pochowano na nim ok. 250 tys. osób. Spoczywają tu rabini i cadycy, duchowi mistrzowie chasydyzmu, krzewiciele języka hebrajskiego, twórcy literatury, prasy i teatru w języku jidisz, wielcy pisarze - Perec, An-ski, Stryjkowski, zasłużeni aktorzy - Estera Rachel Kamińska, Chewel Buzgan, historyk - prof. Majer Bałaban, twórca języka esperanto - dr Ludwik Zamenhof. Pochowani są tu również ludzie uważający się za Polaków pochodzenia żydowskiego - Szymon Askenazy, Feliks Perl, Leon Berenson. Są tu groby wybitnych przemysłowców, lekarzy, adwokatów, inżynierów, działaczy społecznych, m.in. prezesa Gminy Żydowskiej w Getcie Warszawskim - inż. Adama Czerniakowa i jego żony dr Felicji Czerniakow. W masowych mogiłach z czasów wojny złożono prochy tysięcy bezimiennych ofiar getta.


CHARAKTERYSTYCZNE GROBY


Symboliczne groby ofiar Holocaustu (9)

 


Kwatera grzebalna (3)

 


Grobowiec rodziny Landau (33)

 


Grób rodziny Adama Czerniakowa (10)

 


Grób trzech pisarzy: Perec, An-ski, Dinezon

 


Grób Estery Racheli Kamińskiej